Zoek

facebook

Etherische olien - Citroen DETAILS

Omschrijving  
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad of een massage-olie.
 

   
Overige ingredienten  
Citroen olie
   
   
Gebruiksaanwijzing  
pure essentiële olie
   
   
   
Waarschuwing  
Ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Kan bij inslikken longschade veroor- zaken. Kan overgevoeligheid veroorza- ken bij direct contact met de huid. Bij inslikken niet het braken opwek- ken; direct een arts raadplegen en de verpakking en het etiket tonen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Sensibiliserend bij huidcontact.